Danube Cacib

Medzinárodné výstavy DANUBE CACIB sa budú konať 26. – 28. októbra 2018 v Inchebe, Bratislava. Crufts kvalifikácia je dňa 28.10.2018.
Info: https://www.skjshows.sk

Výnimka z podmienok udeľovania titulu Slovenský šampión krásy

Prezídium SKJ pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty schválilo výnimku z podmienok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy (dospelých) pre Medzinárodné výstavy v Bratislave 26.-28.10.2018 nasledovne:

Jedincovi, ktorý výhradne v dňoch 26., 27. a 28. októbra 2018 na Medzinárodných výstavách v Bratislave získa 3x čakateľstvo CAC, bude priznaný titul Slovenský šampión krásy (na základe žiadosti o vystavenie jubilejného šampionátu).

Poplatok za diplom Slovenského šampióna krásy vystavený na základe tejto výnimky je 30€.

Výnimku nie je možné uplatniť na základe žiadnych iných čakateľstiev CAC, získaných pred a po uvedených dátumoch, ani inak kombinovať. Všetky 3 čakateľstvá CAC musia byť získané počas hore uvedeného víkendu.

Podobné príspevky