Slovenská Elitná výstava šteniat

Prestížna výstava výhradne pre mladší dorast a dorast všetkých plemien psov.Výstava sa uskutoční v sobotu 23. februára 2019 na výstavisku Incheba Expo, a.s. www.incheba.sk. 

Organizuje sa časovo súbežne s výstavou Victory show – Šampión šampiónov. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Victory show – Šampión šampiónov.

PROGRAM

Od 7:30 Príjem psov
Od 9:30 Posudzovanie v  kruhoch až po výber Elite Puppy Best in Group
12.30 Záverečná súťaž – Elite Puppy BIS – v záverečnom kruhu súťaže Šampión šampiónov

ROZHODCOVIA

Havelka Tibor/SK Posúdenie všetkých plemien tried mladšieho dorastu a dorastu až po výber Slovak Elite Puppy BIG
Fulgenzi Gianni/IT Výber Slovak Elite Puppy BIS – súťaž prebehne v záverečnom kruhu Victory show – Šampióna šampiónov
I. uzávierka: 08.01.2019, II. uzávierka: 29.01.2019, III. uzávierka: 07.02.2019.

Podobné príspevky