Už ste sa prihlásili?

Už ste sa prihlásili?

Uzávierky troch prestížnych výstav v Bratislave sa blížia.

Slovenská Elitná výstava šteniat 23.2.2019 
2. uzávierka: 29.01.2019, 3. uzávierka: 07.02.2019


Victory Show Champion of Champions 23.2.2019
2. uzávierka: 07.02.2019


Národná výstava všetkých plemien psov 24.2.2019
2. uzávierka: 29.01.2019, 3. uzávierka: 07.02.2019

Podobné príspevky