Ako si vybrať vhodné plemeno

PSA SI VYBERÁME PODĽA TOHO, AKÉ OČAKÁVANIA OD NEHO MÁME

Ak ho potrebujeme na stráženie, alebo na využívanie v bezpečnostnej službe (polícia, colná správa…), vyberáme si z plemien, ktoré majú na to povahové predpoklady. Iné požiadavky kladie na svojho psa poľovník, farmár, alebo záchranár. Iné zasa ten, kto potrebuje, aby mu bol spoločníkom alebo canisterapeutom.

Jednotlivé plemená sa líšia exteriérovými vlastnosťami. Vyberajme si preto plemeno podľa našich požiadaviek tak, aby ich dokázalo naplniť. Nezabúdajme však, že jednotlivé plemená sa líšia aj povahovými vlastnosťami . Berme do úvahy naše možnosti a schopnosti výchovy. Oboznámme sa dopredu s vlastnosťami plemena a vyberajme si ho tak,  aby sme  si vybrali psa plemena, ktoré dokážeme vychovať na nášho výborného spoločníka a tak,  aby  jeho vrodené vlastnosti alebo zlá výchova nespôsobovali problémy nám alebo nášmu okoliu.

Myslime tiež na to či sme schopný poskytnúť mu primerané možnosti na  využitie jeho vlastností a vychovať ho tak, aby hlavne u fyzicky silnejších psov neohrozoval naše okolie.

Toto je hlavným cieľom a poslaním chovateľských klubov. Na ich dosiahnutie organizujú aktivity a stanovujú logické a opodstatnené chovateľské podmienky.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá