Predstavujeme

Prehrať video o Míľniky slovenskej kynológie

Predstavujeme vám vedúcich predstaviteľov členských organizácii Slovenskej kynologickej jednoty. Spoznajte ich prácu pre našu kynológiu aj z iného uhla pohľadu. Ich názory sú vyjadrením skúsených osobností. Cesta za uznaním pre nich nebola vždy ľahká.  Preto ich názory a konanie  môžu  byť inšpiráciou, povzbudením a  možno aj dôvodom na vieru v to, že poctivá kynológia si vždy nájde cestu na svetlo sveta.

Foto: Ing. Jozef Jursa, CSc (uprostred), Mgr. Juraj Staudinger vpravo), Jozef Šuster (vľavo)

Ing. Jozef Jursa, CSc

Prezident Slovenskej kynologickej jednoty
Predseda kynologickej rady Slovenského poľovnického zväzu

Ocenený zlatou medailou za výcvik poľovných plemien psov.

Na poľovných skúškach predvádza psov od r. 1972.
Na skúškach predviedol niekoľko desiatok stavačov.
Rozhodca pre posudzovanie exteriéru a výkonu poľovne upotrebiteľných psov.
Najvyššie ocenenia so psami:
2x víťaz Memoriálu Karla Podhajského, 7 násobný víťaz Memoriálu Jozefa Kadleca, 3 násobný víťaz Memoriálu Kolomana Slimáka.

Mgr. Juraj Štaudinger

Prezident Zväzu športovej kynológie

Ocenený zlatou medialou za výcvik pracovných plemien.

Viacej ako 30 rokov aktívnej výcvikárskej a chovateľskej činnosti.
Rozhodca pre posudzovanie exteriéru a výkonu psov.
Viac ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu psov.
Majster Európy a vice – majster Európy.

Jozef Šuster

Prezident Únie kynologických klubov

Ocenený zlatou medialou v kategórii chov

za mimoriadne výsledky v chove boxerov, propagáciu plemena a dlhoročné aktivity v prospech chovateľského klubu.

V chovateľskej stanici Fender Edda od roku 1985 doposiaľ odchoval 30 šampiónov, 7 interšampiónov, viacero klubových víťazov, európskeho víťaza mladých a svetového víťaza ATIBOX.

V Slovenskom boxer klube zastáva funkciu prezidenta klubu.
Je zakladateľom a šéfredaktorom najstaršieho kynologického časopisu na Slovensku – Kynologická revue.

V predchádzajúcich obdobiach vykonával funkcie sekretára a poradcu chovu.
Od roku 1992 je medzinárodným rozhodcom pre posudzovanie exteriéru.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá