Niečo dôležité

Chovateľstvo a kynológia musí isť ruka v ruke s odbornosťou.
Pri svojej záľube využívame poznatky z genetiky, zoológie, veterinárnej medicíny a iných vedných odborov.

Máte zaujímavý odborný článok, ktorý vám pomohol pri riešení rôznych situácii s vašimi psami?

SMERNICA DEFINUJÚCA OBCHODNÍKOV SO PSAMI na stiahnutie PDF TU.

Únia kynologických klubov prijala na svojom Valnom zhromaždení dňa 14.12.2014 nový ETICKÝ KÓDEX CHOVATEĽA, ktorý vypracovala Komisia pre chov a zdravie pracujúca pod ÚKK.

Etika chovu je dlhodobo diskutovaná téma. Kladieme si často otázky čo je a čo už nie je etické. V tomto kódexe sú zhrnuté najdôležitejšie body a iste môže slúžiť aj ako pomôcka tým, ktorí si chcete kúpiť šteniatko a hľadajú zodpovedného a poctivého chovateľa. V prvom rade by to mali byť zásady, ktoré dodržiava každý z nás. Takto sa správa a koná poctivý chovateľ.

Radíte sa medzi chovateľov, čo dodržiava etiku chovu? Zverejnite Etický kódex aj na svojich stránkach.

ETICKÝ KÓDEX CHOVATEĽA na stiahnutie PDF TU.

Ďakujeme

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá