Autori článkov

Andrej Broz, MVDr

Vzdelanie - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Súčastné pracovisko - Zvieracia klinika Plus, Trnava http://www.zkp.sk. Špecializácia: - interná medicína psov - choroby drobných cicavcov (fretky, králiky, hlodavce) - choroby plazov a exotických zvierat.

Anna Cwieceková

Od roku 1977 pracuje na kynologickom oddelení SPZ. Od roku 1981 sa vo svojej chovateľskej stanici Tavari venuje chovu írskeho teriéra. Stála pri vzniku SKCHTF. Je medzinárodná rozhodkyňa pre exteriér FCI III. a IV a posudzuje výkon na poľovných skúškach psov (LS,FS,BL). Odmenená čestným uznaním za dlhoročnú obetavú prácu v prospech slovenskej kynológie.

Ing. Jozef Jursa, CSc

Prezident SKJ a predseda Predsednítctva KR SPZ. Je predsedom Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov, podpredsedom Kynologickej rady SPZ, rozhodcom pre výkon stavačov, malých plemien a duričov, rozhodcom pre exteriér stavačov a jazvečíkov. Je predsedom Poľovníckeho združenia Jastrab Dolné Dubové. V r. 1974 si založil chovateľskú stanicu nemeckých krátkosrstých stavačov Hartmany, ktorá sa od roku 1993 nazýva Z Dubovských luhov. So svojimi psami šesťkrát vyhral Kadlecov memoriál, trikrát Slimákov memoriál, dvakrát Memoriál Karla Podhájskeho. V súčasnosti má sučku Coru a dvoch psov, Famira a Ivara. V r. 1972 ukončil VŠP odbor zootechnik špecializácia genetika. Posledných 15 rokov pracuje ako hlavný genetik v súkromnej plemenárskej firme. Za dlhoročnú produktívnu prácu pre slovenskú kynológiu a za prínos pre jej rozvoj bol odmenený zlatou medailou.

Monika Martinková MVDr.

Pochádza z Bratislavy. Vyštudovala Veterinárnu a farmaceutickú Univerzitu v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných kongresov a odborných stáži v American foundok v Maroku. Pracuje v súkromnej veterinárnej ambulancii v Pezinku. Vlastní dobermanku Grace.

Nicola Mille

Spolumajiteľ /so svojim otcom/ chovateľskej stanice Valmanitu. Ako profesionálny handler a groomer dosiahol veľa najvyšších titulov ako Svetový víťaz, Vice Svetový víťaz, Európsky víťaz, Vice Európsky víťaz s rôznymi plemenami. Pred viac ako desiatimi rokmi sa začal zaoberať plemenom Cane Corso v talianskej chovateľskej stanici Dell' Antico Cerberus. Momentálne spolupracuje s top chovateľskými stanicami ako odborný konzultant exkluzívne pre plemeno Cane Corso.

RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD

Študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave. Už 10 rokov je milovaným členom jej rodiny pes - rhodézsky ridgeback. Je členkou Slovenského klubu chovateľov ridgebackov a aktívne pracuje v Chovateľskej rade SKCHR.

Pavol Seman MVDr.

Obyčajný človek, ktorý nadovšetko miluje svoju rodinu a zvieratá. Prvého foxteriéra som viedol na OV poľovných psov v Bratislave - Ovsišti v r. 1967. Odvtedy, s prestávkou počas rokov 1980 - 1996, vodievam teriérov na výstavách a skúškach pravidelne. Dedičný majiteľ chovateľskej stanice "zo Sengetova" založenej 1968. Od začiatku chováme foxteriérov hrubosrstých a od r. 1997 aj cairn teriérov. Medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru teriérov, podpredseda a hlavný poradca chovu v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov. Súdny znalec v odbore veterinárstvo, odvetvie chov koní a kynológia.

Karin Süvegová MVDr., PhD.

MVDr. Karin Süvegová, PhD. pochádza z Nitry. Študovala na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pracovala niekoľko rokov vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre, momentálne ako súkromná veterinárna lekárka pre spoločenské zvieratá v Hlohovci. Podieľala sa na vývoji niektorých výživových doplnkov pre psov a mačky, je autorkou prvej československej normy pre výživu psov. Doma má dve dvanásťročné sučky zlatého retrievera a cavalier king charles španiela.

Mgr. Viera Staviarska

Vo svojej chovateľskej stanici Magic Sonet sa viac ako 30rokov venuje chovu plemena shar-pei. Predseda Sharpei klubu Slovensko Je autorkou mnohých odborných článkov a aktivít zameraných na vzdelávanie chovateľa, vystavovateľa. Za svoju prácu pre rozvoj kynológie bola odmenená striebornou medailou za chov a posudzovanie exteriéru psov. Je garantom VI. skupiny FCI v Rade rzhodcov a Predsedníčkou Komisie pre chov a zdravie. Slovensko zastupuje v komisii FCI pre chov a zdravie.

Alica Freyer

Je vášnivou milovníčkou plemena doberman a "hnacím motorom" v aktivitách Klubu chovateľov dobermanov na Slovensku. Za svoje oduševnenie pre prácu v prospech plemena a slovenskej kynológie bola odmenená mnohými oceneniami. Jedným z nich bola aj pamätná plaketa pri príležitosti 30. výročia založenia SKJ. Podieľala sa na usporiadaní 6-tich Svetových výstav a 6-tich Majstrovstiev sveta dobermanov a množstva klubových a špeciálnych výstav. S radosťou pomáha aj iným klubom a jednotlivcom pri rozvoji slovenskej kynológie.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá