Mini slovník

Preukaz o pôvode

(niekedy sa používa výraz rodokmeň) – dokument, ktorý zaznamenáva pôvod čistokrvného psa. Obsahuje jeho meno, názov chovateľskej stanice, sfarbenie, registračné identifikačné číslo a 4 generácie rodičov a prarodičov. Uvádzajú sa doň aj závažné zdravotné záznamy, výsledky skúšok a výstav. Platný preukaz o pôvode má ochranné znaky Slovenskej kynologickej jednoty a je vystavovaný niektorou z členských organizácii, ktoré zastrešuje (SPZ, ZŠK SR, ÚKK).

Kríženec

pes, ktorý nemá známy pôvod. Môže to byť potomok krížencov, ale aj čistokrvných psov, ktorí nesplnili podmienky zaradenia do chovu.

Pes bez preukazu o pôvode

každý takýto pes je kríženec, pretože nie je možne s určitosťou zistiť jeho pôvod.

Chovateľ

majiteľ chovateľskej stanice, ktorý v nej odchoval šteniatka na svojej sučke.

Majiteľ

novo nadobúdateľ šteniatka, alebo psa. Ten, kto psa dostal do svojho vlastníctva od chovateľa, alebo predchádzajúceho majiteľa. Majiteľ sa stáva chovateľom až pri odchove šteniat vo vlastnej chovateľskej stanici.

Chovateľský klub

špecializovaný chovateľský klub, ktorý je garantom odborného vedenia chovu daného plemena. Riadi chov na Slovensku a určuje jeho podmienky. SKJ akceptuje iba jeden klub pre jedno plemeno. Tak je zabezpečená prehľadnosť a chovateľská zodpovednosť za vedenie plemena na Slovensku.

Chovateľská stanica

medzinárodný certifikát s menom chovateľskej stanice. Všetky šteniatka narodené v chovateľskej stanici nesú v mene jej názov. Chovateľské stanice sú medzinárodne chránené. Potvrdzuje a registruje ich FCI prostredníctvom SKJ. Tento dokument nie je prenosný na inú osobu. Môže byť predmetom dedičského konania.

Kynológia

veda zaoberajúca sa chovom, výchovou a výcvikom psov.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá