Čistokrvný chov psov

Chov čistokrvných psov je na Slovensku riadený Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), ktorá prostredníctvom svojich členských organizácii (Slovenský poľovnícky zväz – SPZ, Únia kynologických klubov – ÚKK, Zväz športovej kynológie – ZŠK) združuje chovateľské kluby.

Chovateľské kluby sú v chove čistokrvných psov veľmi dôležité.

Spravujú jednotlivé plemená a starajú sa o organizovanie klubových aktivít, ktoré majú edukačný, spoločenský, ale hlavne chovateľský význam.

Na Slovensku platí pravidlo, že jedno plemeno môže spravovať iba jeden klub. Zabezpečuje sa tak rovnosť chovných podmienok pre každého jedinca z daného plemena.

Chovateľské kluby stanovujú podmienky chovnosti. Ak má byť pes používaný v čistokrvnom chove, musí tieto podmienky splniť.

Vaše šteniatko má preukazom pôvodu vystavený SKJ. To znamená, že jeho rodičia a prarodičia a pra pra pra… rodičia splnili všetky tieto podmienky.

Prečo sa stanovujú podmienky na zaradenie do chovu?

Čistokrvný chov psov je chov nie len pre krásu a typické exteriérové znaky plemena. Jeho snahou je šľachtiť jednotlivé rasy aj s ich typickou povahou.

Zodpovednou selekciou sa do ďalšieho chovu vyberajú jedince tak, aby exteriérovo a povahovo zodpovedali oficiálnemu štandardu.

Dôraz je kladený na vyradenie chýb, ktoré sú v chove nežiadúce, ako napríklad chyby povahy (agresivita, plachosť…), exteriéru (zalomené chvosty, netypické sfarbenie, deformity kostí), zdravotné problémy (problémy s dýchaním, zlý vývoj kĺbov, hluchota…) a iné.

Pes s preukazom pôvodu sa teda narodil rodičom, ktorí splnili podmienky chovnosti stanovené klubom. Má väčší predpoklad, že z neho vyrastie typický predstaviteľ svojho plemena nielen vo výzore, ale aj v povahe.

Preto jedine takéhoto psa môžeme nazývať ČISTOKRVNÝM.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá