Starý pes môže byť bremenom, ale aj potešením, inšpiráciou a zrkadlením vášho života. Ako je to u vás?