Dôležité kontakty

FCIFÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE – FCI – medzinárodná kynologická organizácia, ktorá celosvetovo riadi a koordinuje šľachtenie plemien psov. Slovenských kynológov v FCI zastupuje SKJ. FCI spolupracuje s ďalšími nadnárodnými kynologickými organizáciami, ako sú napr. AKC v USA alebo KC v Anglicku a tak umožňuje spoluprácu chovateľov na celom svete.

logo-skjSLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA – SKJ – prostredníctvom svojich členských organizácií riadi chov čistokrvných psov na Slovensku. Je garantom pravosti rodokmeňov a akceptácie kynologických aktivít voči zahraničiu. Je najvyššou kynologickou inštitúciou v Slovenskej republike. Vystavuje šampionáty, organizuje vrcholné kynologické akcie.
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, Furmanská 9, 841 03 Bratislava

Tel.: +421(0)2 52 49 22 98, [email protected]

 

logo-spzSLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ – SPZ – člen SKJ SPZ – kynologický odbor, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel.: +421( 0)2/ 57 20 33 19, [email protected]
Tel.: +421(0)2/ 57 20 33 21, [email protected]

   


zvnz-kynologov-srZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR – ZŠK SR – člen SKJ
ZŠK SR – Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: (+421 48) 414 40 99, [email protected]

 

 

logo-ukkÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV – ÚKK – člen SKJ
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91, [email protected] (agenda klubov)

 

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá