O nás

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis…
venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť  v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.  

Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom nielen k jej odbornej stránke, ale aj s rešpektom k prírode, citu a láske, ktorú chovatelia svojej záľube venujú.

Aj takto chceme poukázať a hovoriť o chove psov s preukazom pôvodu, ktorého hlavným princípom je chov zdravých jedincov s vyrovnanými povahami, v súlade s ich oficiálnymi štandardami.

Spoznajte naše princípy prostredníctvom našich príbehov a názorov na tejto stránke.

Pomôžte nám šíriť myšlienku poctivej kynológie. Zverejnite baner našej stránky na svojej webovej stránke.

Baner stiahnete TU.

ĎAKUJEME

Copyright Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, Bratislava. Otázky týkajúce sa stránky posielajte iba prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Zaslaním fotografie alebo textov prostredníctvom mailových adries uverejnených na tejto stránke dávate zároveň súhlas k ich zverejneniu. Ďalšie šírenie obsahu tejto stránky je možné iba so súhlasom SKJ.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá