Cane Corso Italiano

Existuju historické artefakty, reliéfy, obrazy a sochy, ktoré zachytávajú molossoidných psov ako pomocníkov vojakov rímskej ríše. Cane Corso je priamym potomkom Canis pugnax národa Rimanov.

História plemena a pôvodné použitie

V stredoveku  bolo Cane Corso rozšírené takmer v celom Taliansku  a bolo využívané na stráženie majetku a zvierat, rovnako ako pomáhal pri love veľkých zvierat, ako sú diviaky, jelene a daniele. Výrazný úbytok plemena  priamo súvisí s prvou svetovou vojnou, ktorá sa dotkla najmä vidieka. Druhá svetová vojna a následné priemyselné éry viedli takmer k zániku Cane Corso. V sedemdesiatych rokoch začal opäť záujem o toto plemeno po niekoľkých správach, ktoré hovorili o stredne veľkých dogách nazývaných Cane Corso, ktoré boli videné na niektorých farmách v oblasti Puglie. 

Prví, kto sa začal seriózne  zaujímať, vyhľadávať a organizovať znovu vzkriesenie  týchto takmer vyhynutých  psov  s cieľom oživiť plemeno boli Stefano Gandolfi, bratia Giancarlo a Luciano Malavasi za pomoci Paula Brebera, ktorý žil v Puglii. Začiatok znovu oživenia plemena sa datuje  v novembri v roku 1975. 

Celkový vzhľad a povahové vlastnosti

Cane corso je stredne veľkým až veľkým, atletickým, silným a mocným psom. Telo je mierne dlhšie ako výška psa. Jeho svaly sú plasticky vystupujúce, suché.  Je to mohutný avšak nie ťažkým moloss. Hlava je veľká a typicky molossoidná. Lebka je kvadratická a jej dĺžka je rovnaká ako šírka, s evidentnými  nadočnicovými oblúkmi a výraznou čelnou brázdou, ktorá začína na začiatku lebky a končí presne v jej strede. Papuľa je na pohľad zreteľne kratšia ako lebka, ale vždy o niečo dlhšia ako jej  polovica. Oči majú živý a prenikavý  výraz s dobre priliehajúcimi viečkami a ich forma musí byť mierne oválna, nikdy nie okrúhla. Ich pozícia nesmie byť vodorovná a priama, ale sú mierne naklonené  Má mať tesný predhryz, ktorý nesmie byť viac ako pol centimetra, brada je mierne zakrivená. Horné osi lebky a papule sú mierne konvergentné.

Súčastné využitie

Cane Corso je vyrovnaný, a rodine oddaný pes. Má vyvinutý silný ochranný pud, je veľmi  odvážny a neúplatný voči cudzím ľudom, a preto je v dnešnej dobe využívaný najmä na ochranu rodiny a majetku.  

Je pokojný, rozvážny a rozhodne nie je agresívny.  Situáciu vyhodnocuje a oznamuje hlbokým štekaním.

Nikdy nešteká bez príčiny. V prípade ohrozenia neváha. 

Cane-Corso-10-Pes-pre-zivot-sk

Pre koho je vhodný a kam určite nepatrí

Jeho atletickosť  vám umožní zažiť množstvo spoločných krásnych chvíľ strávených prechádzkami v prírode, jeho neúplatnosť vám dodá istotu, jeho rodinná súdržnosť vám zabezpečí ochranu. Je pomerne ľahko cvičiteľný,  ale neakceptuje tvrdý dril. Ideálne je, ak má možnosť žiť voľne vo vonkajšom priestore s prístupom do domu.

Cane corso zo svojho pozemku neuteká, vždy sa drží v blízkosti svojho domu.  Je to vnímavé, inteligentné plemeno s potrebou a túžbou byť súčasťou rodiny a preto je vylučujúce aby bol vyvretý po celý deň v uzavretom koterci.

Autor: Alexandra Kamenčíková
Foto: archív autora

Kontakt: www.canecorsoklub.sk