Chovateľská stanica

Autor: Anna Cwieceková CHS Tavari

Pod týmto pojmom si laická verejnosť často predstavuje nejaký veľkochov s množstvom súk, ktoré sú umiestnené v preplnených kotercoch, plných šteniat. Pritom chovateľská stanica v čistokrvnom chove psov môže predstavovať napríklad chov len s jednou chovnou sučkou, od ktorej chovateľ odchováva  šteniatka s preukazom o pôvode.

Chystáte sa založiť si chovateľskú stanicu a nemáte istotu, či vami vybraný názov už nie je registrovaný niekým iným?

Overte si to. Názvy registrovaných staníc nájdete na tejto webovej stránke.


„Neoddeliteľnou súčasťou mena psa na preukaze o pôvode je názov chovateľskej stanice.“

Tento názov môže byť chránený len jednému chovateľovi v rámci FCI a nemožno ho meniť. Majiteľom názvu môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba.
Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie na FCI.

Pri vybavovaní názvu chovateľskej stanice musí chovateľ poslať žiadosť o chránenie názvu, kde navrhuje šesť názvov, na príslušnú zastrešujúcu organizáciu (UKK,SPZ,ZŠK) a uhradiť poplatok.
Slovenská kynologická jednota posiela približne raz za mesiac žiadosti o chránenie názvu na FCI. FCI po schválení názvu chovateľskej stanice vracia zoznam chovateľských staníc na SKJ.

Tento proces schvaľovania môže trvať aj tri mesiace, takže každý nový chovateľ, ktorý plánuje pripúšťať chovnú suku, musí rátať s tým, že žiadosť o chránenie názvu musí podať s predstihom. Stáva sa, že chovateľ si podá žiadosť neskoro, keď už má jeho suka šteniatka a potom neostáva nič iné, len prideliť tetovacie čísla a čakať na schválenie názvu na FCI.


Chovateľská stanica uznaná FCI má takéto potvrdenie. Ak máte inú kartičku, overte si jej platnosť.


Názov chovateľskej stanice je dedičný,
mal by byť preto predmetom dedičského konania, kde sa určí, kto ho zdedí. Stáva sa tiež, že chovateľ sa rozhodne pripísať k svojmu menu aj meno manželky alebo rodinného príslušníka. Takáto zmena sa musí vybavovať na príslušnej strešnej organizácii a následne na FCI.

Názov chovateľskej stanice
si treba starostlivo premyslieť, pretože sa často stáva, že chovateľ si dá názov podľa prvého plemena, ktoré chová, zmení plemeno a názov sa už k druhému plemenu nehodí.

Napríklad prvé plemeno, ktoré choval je biely pudlík, tak dá názov Biely sen. Avšak hups, druhé plemeno je povedzme rotweiler, a už názov nekorešponduje s plemenom, ktoré aktuálne chová. Potom má zrazu chovateľ požiadavku na zmenu názvu, čo prakticky nie je možné realizovať. Takže aj tu platí staré známe: dvakrát meraj a raz rež.

Žiadosť s dokladom o zaplatení posielajte tam, kde je váš klub zastrešený. Preto si overte ktorá strešná organizácia to je – SPZ, UKK alebo ZŠK. Predídete tým komplikáciám, ktoré predĺžia dobu vybavovania chovateľskej stanice.

Sú mnohé chovateľské stanice, ktorých názov je známy v mnohých štátoch FCI. Často z takýchto chovateľských staníc pochádzajú jedince, ktoré sa skvele prezentujú na svetových a iných významných výstavách.

„Názov chovateľskej stanice je teda často značka kvality.“
Niekedy sú to desaťročia chovu, kým sa určitý názov chovateľskej stanice stane známym v kynologickej verejnosti.

NA STIAHNUTIE

Tlačivo žiadosti o vydanie chráneného názvu chovateľskej stanice pre kluby zastrešené v SPZ. TU

Tlačivo žiadosti o vydanie chráneného názvu chovateľskej stanice pre kluby zastrešené v UKK. TU

 


Nabudúce
Chovateľsé podmienky a uchovnenie psa

Podobné príspevky