Čierny ruský teriér

Vyšľachtením tohto plemena bola poverená v Rusku – Centrálna škola služobnej kynológie a šľachtiteľská stanica „Červená hviezda“ neďaleko Moskvy, pod vedením generálplukovníka Medvedeva a profesora biológie Ilina.

Krajina pôvodu: Rusko

Pôvodné použitie

Po druhej svetovej vojne bol Sovietsky zväz značne zničený po priemyselnej, ako i hospodárskej stránke a pred spoločnosťou stála neľahká úloha a to obnova krajiny. Budovaním krajiny vznikali nové a zároveň i kvalitatívne vyššie nároky na ochranu objektov a hraníc. Jedným z nedostatkov bola aj potreba kvalitných, nenáročných služobných psov s dostatočnou razanciou, odolných voči extrémom počasia. Toto služobné plemeno malo slúžiť ako pre armádu, tak aj políciu.

Novodobé využitie

V súčasnosti sa ruský čierny teriér prevažne chová ako rodinný spoločník. Nakoľko je toto plemeno veľmi mladé, a chov na Slovensku nie je veľmi rozšírený. Avšak chovateľské stanice, ktoré majú niekoľkoročnú tradíciu, sa snažia, aby sa chov neodkláňal od zásad krajiny pôvodu.

Povahová charasteristika

Ruský čierny teriér je veľký, sebavedomý pes, mohutného vzrastu, vytrvalý, uvedomujúci si svoju silu, oplývajúci doslova aristokratickou vznešenosťou. Je to predovšetkým vynikajúci strážca a pomocník svojho pána, ktorého miluje a zbožňuje. Všeobecne sa o ňom traduje, že je psom jedného pána, ktorému je verný a oddaný celý svoj život. Toto plemeno bolo vyšľachtené hlavne pre prácu a pomoc človeku. 

Je to výnimočný a všestranne využiteľný pes. Pre všestranné využitie sa dá o ňom hovoriť ako o plemene budúcnosti.

Je to pes s vyrovnanou a tvárnou povahou, s prirodzenou ostrosťou, temperamentom, rýchlo reagujúci na akýkoľvek vonkajší podnet. Je veľmi sebavedomý, ale jeho povaha je okorenená i štipkou tvrdohlavosti. 

Potrebuje mať jedného pána, v ktorom vidí svojho vodcu. Aj keď reaguje na povely ďalších členov rodiny, v ktorej žije, vždy uznáva predovšetkým len jedného, ku ktorému má hlboký citový vzťah. Neoplýva neúmernou agresivitou. Ak je v dobrých rukách a dobre vychovaný, nikdy bez príčiny nenapadne iného psa ani človeka.

Jeho inštinkt pre ochranu pána, alebo domova v ktorom žije, je veľmi silne vyvinutý. Má to prirodzene zakódované a nemusí sa to učiť.
K cudzím osobám sa chová veľmi rezervovane, s istou dávkou obozretnosti.

Pre koho sa plemeno hodí

Čierny teriér vyžaduje, aby jeho majiteľ bol vyrovnanej, pokojnej a trpezlivej povahy. Len takýto majiteľ dokáže vychovať správneho psa ako ma byť. Ak je správne vychovaný, hodí sa do každej rodiny. Má veľmi rád deti, chová sa k nim vnímavo a citlivo. Veľmi rád sa s nimi hrá a nikdy by im neublížil. Nechá si od nich veľa, ale je potrebné aby aj deti vedeli kde je psia hranica. Čo ešte hra je a čo už je týranie a ubližovanie. Čierny ruský teriér dokáže vycítiť túto hranicu, a preto aby neublížil, sa radšej v tichosti vzdiali a roztopašným deťom sa radšej vyhne. Je veľmi dobrý spoločník do bytu, ale aj ako ochranár, či služobný pes.

360-cierny-rusky-terier-pes-pre-zivot.sk

Nehodí sa

Nepatrí do rúk nervovo labilných, zlých, zakomplexovaných ľudí, ktorí by si prostredníctvom neho liečili svoj komplex menejcennosti.

Autor: Soňa Heldová, poradkyňa chovu
Kontakt: http://www.blackterrier.sk