Krok za krokom časť 4

Kontrola chrupu

Autor: Nikola Mille,  NkM SHOW KENNEL

Prvé, čo zvyčajne urobí rozhodca vo výstavnom kruhu je, že skontroluje zuby a zhryz psa, ktorého posudzuje.

Pripravte sa na to, že vás požiada, aby ste otvorili psovi papuľu tak, aby videl počet rezákov – predné zuby. Pri spočítaní predných zubov zároveň skontroluje správnosť zhryzu. Väčšina plemien má mať nožnicový zhryz, sú však plemená, ktoré majú mať predhryz alebo povolený kliešťový zhryz.

Potom nás rozhodca môže požiadať, aby sme odhrnuli psovi hornú peru na strane, aby mohol skontrolovať zvyšné zuby – moláre a premoláre.

Veľmi často sa stáva, že sa psovi táto manipulácia nepáči, najmä ak nemá návyk na dotyk v blízkosti papule. Najmä pre veľké plemená so silným charakterom je veľmi dôležité, aby boli na ukazovanie chrupu nacvičené. Zabránime tým obrannej reakcii, ktorá môže vyústiť až do pohryznutia.

Aj ten najmenší náznak agresivity má za následok okamžité vylúčenie z kruhu – diskvalifikáciu.

 

Ukážka záhryzu, sánky sú spojené. Rozhodca môže skontrolovať záhryz a spočítať zuby. Pri ukážke dávajte pozor, aby ste psovi nezakrývali nosné dierky, aby mohol pokojne dýchať.

 

Pri niektorých plemenách je potrebné skontrolovať všetky zuby. Vtedy otvárate papuľu a palcom zatláčate v prípade potreby jazyk na stranu, tak aby zuby boli dobre vidteľné.

 

Pysk vyhrňte tak, aby bolo dobre vidieť predné zuby a trháky. Ich postavenie je pre rozhodcu veľmi dôležité.

 

Odhrňte pysky tak, aby sa dalo vidieť bočné zuby. Niekedy ich pes prekrýva jazykom, vtedy rozhodca nevidí to, čo potrebuje.

Rovnako,  ako iné cvičenia, aj s ukazovaním zubov začíname najlepšie od útleho šteňacieho veku. Psovi dáme slovný povel a následne mu jemne pozrieme zuby. Správanie vzápätí odmeníme jedlom, pochvalou, avšak bez prílišného vzrušenia – pes to má brať ako samozrejmosť, ktorú musí od svojho majiteľa prijať.

Neskôr, ak pes vie, čo od neho požadujeme, vykonávame tento cvik na vychádzke za pomoci priateľa, ktorý simuluje správanie rozhodcu. Psa si posadíme pri nohe tak, aby nemohol cúvnuť, a požiadame priateľa, aby sa psovi pozrel na zuby.

Pokojné správanie okamžite odmeníme pochvalou, prípadne jedlom.

Keď pes pochopí, čo od neho chceme a spojí si príjemný zážitok – prechádzka, pochvala, jedlo – s cvikom, neskôr nebude mať v kruhu problém ukázať zuby na povel rozhodcovi.

 

Palcom zatlačte peru do zadu. Rozhodca tak vidí všetky zuby, tzv. premoláre.


Nabudúce si povieme o pozícii obojka v statike a pohybe.