Krok za krokom časť 5

Pozícia obojka v statike a v pohybe.

Autor: Nikola Mille,  NkM SHOW KENNEL

Pri prezentácii psa je veľmi dôležité nasadiť na krk obojok v správnej pozícii. Len správnym umiestnením obojka na krku psa môžeme vykonávať pohyby tak, aby gravitácia končatín a rovnováha trupu psa nevstupovala do našej cesty. Obojok je náš styčný bod so psom, učí ho rozumieť, čo od neho chceme aj bez slov. Ak máme prirovnať vôdzku  k uzde na ovládanie koňa, obojok a naše ruky môžeme prirovnať k nohám jazdca, ktoré tlačia na boky koňa, avšak signály sú konkrétnejšie a podrobnejšie. 

Vo všetkých plemenách, ktoré sa prezentujú v statike s pomocou polohovania končatín /4 kroky/, a nie na „free handling“  – kedy sa pes stavia  bez pomoci handlera, obojok musí byť nasadený na začiatku krku, tesne pod čeľusťou a za tylom. Táto pozícia znamená  „vziať“ horizontálne krivky na obojok, ktorý nemá psa obmedzovať pri dýchaní  a pes sa nemá cítiť nepríjemne. 

 

Úprava postavenia predej ľavej končatiny

Spojovací bod medzi obojkom a vodidlom má byť nad krkom v strede a hneď za tylom. V tomto bode by mal byť obojok mierne otvorený vo vzdialenosti od kože na krku asi dva palce. Toto je miesto, kde handler  jedným  alebo dvoma prstami  drží obojok pravou rukou, vodidlo je spustené po pravej strane psa alebo zložené v dlani pravej ruky.

 

Úprava pravej prednej končatiny

Kým sa ľavá ruka používa na polohovanie končatín, pravá koriguje pohybom obojka odľahčenie končatiny, ktorá  je polohovaná. Pohybom obojka akoby za pomoci páčky a jemného tlaku na stranu odstránime hmotnosť z končatiny, a to nám umožní ju nadvihnúť a umiestniť na správne miesto na zem. Týmto spôsobom vybalansujeme postavenie všetkých štyroch končatín. 

 

Upravujeme pravú zadnú končatinu

Je možné, aby bol obojok uchopený do ľavej ruky, zatiaľ čo pravá ruka sa používa na držanie hračky, príp. jedla, aby sa pútal pohľad psa nadol. Toto je dôležité u plemien, u ktorých je dôležité zvýrazniť  napr. líniu krku, príp. profil papule spadajúcej nadol. 

 

Správne voľne ležiaci obojok

Pozícia  obojka u psa, ktorý sa bude pohybovať na pevnej výstavnej vôdzke pred handlerom, bude  za tylom, to znamená zo statického postoja v nezmenenom stave.

 

Nesprávne umiestnenie obojka

Pozícia obojka u psa, ktorý sa pohybuje po strane handlera by mala byť umiestnená laterálne, tesne pod pravým uchom. Týmto spôsobom, keď cvičíte s trochou trakcie na vôdzke, pôjde pes živšie, so zdvihnutou hlavou a rýchlejším klusom. Rozhodca bude kladne hodnotiť jeho akčný pohyb. Samozrejme, ťahové napätie vôdzky je priamo úmerné výsledku pri cvičení. V kruhu nebýva napätie vôdzky po dobrom tréningu potrebné. 

 

Obojok držaný iba dvoma prstami

V inom prípade môže  byť obojok spustený na polovicu dĺžky krku. V tejto polohe sa pes cíti príjemne, necíti žiadny tlak, my nad ním nemáme presnú kontrolu. Z tejto pozície nemôžete dať psovi správny smer. Navyše, takáto pozícia si vyžaduje maximálnu sústredenosť na handlera, inak sa môže stať, že pes sa bude chcieť začať hrať. 

 

Obojok pripravený na predvedenie psa v pohybe

Je iné, ak obojok je ponechaný celkom otvorený a spustený na ramenách psa. To je normálna poloha pri free handlingu. V tomto prípade je pes  umiestnený bez pomoci vôdzky a obojka, len za pomoci držania tela a pohybov rúk, so signálmi, ktorým sa predtým naučil rozumieť. 

 

Správne nasadenie obojka

Je dôležité mať na pamäti, že obojok a vôdzka vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností nie sú nástroje kontroly a obmedzovania pohybu psa. Predstavujú len porozumenie a pochopenie našich požiadaviek spolu s hlasovými  a neverbálnymi pohybmi tela. 

Správne umiestnenie obojka


Nabudúce si povieme o predvedení psa v pohybe.