Pohyb psa na výstave

Autor: Mgr. Viera Staviarska, CHS Magic Sonet

Sledovať psa v pohybe je pre rozhodcu veľavravné. Pohyb je totiž najlepším indikátorom stavu anatómie a kondície psa. Múdry handler vie psa postaviť tak, aby vyzeral veľmi efektne. Vycvičenému psovi uloží labky do správnej polohy, aby zakryl ich vybočenie, natiahne končatiny tak, aby uhlenie – čo najviac naznačovalo ideál a pridrží ho tak, aby chrbát – horná línia bola priam skvostná.

Ak sa však psík pohne, celý krásny obrázok sa zrazu stratí a chyby, aj keď ako dobre schovávané, dobrý rozhodca odhalí. Pohyb ukáže veľa. Mäkký, voľný, dlhý chrbát, voľné zápästia aj lakte, strmé, labilné končatiny, krátke ramenné kosti, to všetko sa prejaví v mechanike pohybu ihneď. 

Teraz, keď vieme, že rozhodca vás so psíkom „nepreháňa“ v kruhu pre nič za nič  a vy nepochybujete, že rozumie tomu, čo vidí, viete, že správne predvádzať psa v pohybe je dôležité pre konečný výsledok a aj preto, aby sme práve pohyb využili na ukážku elegancie a vydarenej anatómie predvádzaného psa. O tom, ako psíka trénovať, aby získal správny pohyb, aký rýchlosť pohybu je tá správna, sa dočítate v kapitolach, ktoré sú uvedené v serialoch o výstave od pán Nikola Mille (Seriál Krok za krokom) My si povieme viac o tom, čo hovorí rozhodca, a čo od vás vlastne chce.

 Dajte psa do pohybu!

Na výstave to znamená na 99,95% klus. Cval je prejav skôr harašenia psíka, u ktorého ste si nedali veľkú námahu s tréningom. Šteniatka sa samozrejme začnú niekedy hrať pri poskakovaní s vôdzkou a motkať sa vám pomedzi nohy. Psík v triede mladých a v  triedach starších už s cvalom nebude mať veľa pochopenia u rozhodcu. Ten chce a potrebuje vidieť KLUS. Práve preto, aby si mohol všímať to, čo ho zaujíma. Aby videl kvality aj nedostatky, ktoré sa v pohybe ukážu či chcete alebo nechcete.

Najčastejšie sa v kruhu stretnete s požiadavkou pohybu do kruhu, hore-dole (tam a späť) alebo pohybu do trojuholníka. Pri rozhodovaní sa medzi dvoma rovnako kvalitnými jedincami môže rozhodca porovnávať psov v spoločnom pohybe. Vtedy sa pohybujete spolu so svojím konkurentom pokiaľ možno v jednej línii a v rovnako rýchlom pohybe, aby ste umožnili pohľad rozhodcovi na oboch psov spoločne.

Pri pohybe máme psa stále pri ľavej nohe. V pohybe do kruhu sa pohybujeme v smere doprava, pes je vo vnútri kruhu. Iba pri porovnávaní dvoch psov spoločne v pohybe sa snažíte mať psa tak, aby sa pohybovali obaja vedľa seba. Teda vystavovatelia bežia po stranách, psy sa pohybujú medzi nimi.

Klus

Je typický pohyb väčšiny plemien. V pohybe sa spája labka prednej a zadnej končatiny na jednej strane čo najviac v stredovej línii. Často sa používa výraz stopa v stope. Ak by psík zanechal odtlačok stopy v zemi, labky by sa stretávali skoro v jednom bode. Pri pohľade zboku by sa mal vytvoriť medzi končatinami a hornou líniou pomyselný uzavretý trojuholník. Ak v tomto trojuholníku zadná končatina ostáva vzadu a nedosahuje stredovú os, neuzatvára trojuholník, ide o slabší záber zadných končatín, čo môže, a aj často je spôsobené nesprávnym zauhlením panvových končatín.

Cval

Je spoločný pohyb oboch zadných končatín vpred a oboch predných končatín vzad.

Mimochod

U väčšiny plemien nežiadúci a penalizovaný pohyb. U niektorých plemien, záleží od formulácie štandardu, je považovaný za vylučujúcu chybu. Na druhej strane je tento typ pohybu u mála plemien typickou črtou plemena. Takýmto plemenom je napríklad brazílska fila. Ak by ste s brazílskou filou predviedli nádherný klus – ste diskvalifikovaný. Ak však predvediete so psíkom plemena doberman alebo rotvajler mimochod, čo ako elegantne a vzletne, bežíte v ústrety zhoršenej známke. Niekedy postačí zmena tempa a psík sa z mimochodu dostáva do klusu. Preto je tréning a sledovanie pohybových návykov psíka veľmi dôležité. Viete totiž zvoliť tempo tak, aby sa vám pes predvádzal správne.

Rozhodcovia rozoznávajú rozdiely v mechanike pohybu v závislosti od plemena, jeho veľkosti a konštitúcie. Pohyb – klus anglického buldoga má svoje špecifiká a typické črty, ktoré by ste nemohli hľadať a ani očakávať napríklad u stavačov. A naopak. Istá terminológia je však spoločná. U málokto-rého plemena je akceptované zbiehanie piat počas pohybu a už vôbec nie ich labilita a vytáčanie von. Každý rozhodca sa poteší pohľadom na priamy pohyb predných končatín, bez ich spájania, prekrižovania a bez labilného zápästia. Ale o tom niekedy nabudúce.

Fotografie:archív autorky
Kresby: Katka Schmiesterová

Slovníček  

Pohyb – Movement
Klus – Trot
Cval – Canter
Mimochod –  Out of trot (niekedy aj pass)
Zauhlenie – Angulation
Skrížený pohyb – Cross movement

Dajte psa do pohybu – Get the dog  move
Zrýchliť / spomaliť do klusu – Brisk up/slow to a trot
Pohyb v kruhu – Movement in the ring
Tam a späť (hore a dole) – Up and down
Pohybujte sa do trojuholníka – Move in the triangle
Pohyb spoločný v páre – Movement – Couple together
Správny pohyb – Right / Correct movement
Pohyb zadných končatín – Rear action
Pohyb predných končatín – Front action
Výdatný pohyb vzadu – Rich rear action
Málo výdatný pohyb zadných končatín – Weak rear action
Predné končatiny v pohybe bez vytáčania laktí – Front action with no elbowing
Predné končatiny v pohybe s pevným zápästím – Front action with strong pasterns
Labky v pohybe prekrižujú – Crossed feet during a movement