Preukaz o pôvode psa

Autor: Anna Cwieceková, CHS Tavari

Preukaz o pôvode psa, často nazývaný rodokmeň psa, je verejná listina. Dá sa povedať, že je to niečo ako „psí občiansky preukaz“. 

Preukaz o pôvode psa v členských štátoch FCI, musí byť minimálne trojgeneračný. Preukazy o pôvode psa vydávané slovenskými plemennými knihami sú štvorgeneračné. Každý preukaz o pôvode psa obsahuje základné dôležité údaje o psovi, ako je plemeno, meno psa, číslo zápisu, dátum narodenia, tetovacie číslo alebo číslo čipu, pohlavie, farba a druh srsti a tiež meno a adresa chovateľa.

V prvej generácii sú uvedení rodičia jedinca aj s titulmi, ktoré dosiahli na výstavách a skúškach. Tiež ich absolvované skúšky, prípadne vyšetrenia DBK, DLK. V ďalších generáciách u predkov psa sa uvádzajú najdôležitejšie tituly a skúšky.

Treba si uvedomiť, že preukaz o pôvode psa nie je zdravotný záznam a nie je možné uvádzať všetky absolvované zdravotné vyšetrenia a genetické testy rodičov, aj keď to môže byť dôležitá informácia pre nadobúdateľov šteňaťa. Ideálne je, keď chovateľ doloží fotokópie zdravotných a genetických vyšetrení rodičov k preukazu o pôvode psa, pokiaľ si to nový majiteľ šteniatka želá.

Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na formulári uznanom FCI. Na PP musí byť uvedený znak FCI a názov a adresa organizácie, ktorá PP vydáva. Často obsahuje ochranné prvky, napríklad hologram, ktorý sťažuje vyrábanie falzifikátov.

„Preukaz o pôvode psa je neprenosný na iného psa a predchádzajúci majiteľ ho má odovzdať novému nadobúdateľovi.”

Záznamy v preukaze o pôvode môže robiť len:

 1. Plemenná kniha
 2. Rozhodcovia (záznamy o výsledku skúšok, výstav, bonitácii)
 3. Veterinárny lekár, ktorý uvedie dátum tetovania, prípadne vyšetrenie DBK,DLK
 4. Chovateľ alebo majiteľ v rubrike zmeny majiteľov, uvádza zmenu vlastníka psa a potvrdí ju podpisom

V niektorých kluboch záznam o uchovnení alebo bonitácii robí aj poradca chovu do PP.
Preukaz o pôvode musí obsahovať podpis a pečiatku plemennej knihy a musí byť podpísaný aj chovateľom psa. Občas sa stáva, že chovateľ zabudne PP podpísať, neuvedomujúc si, že bez podpisu chovateľa je PP neplatný!

„Stratu alebo odcudzenie preukaz o pôvode treba hlásiť plemennej knihe“.

Plemenná kniha zabezpečuje zverejnenie straty v odbornom časopise. Na Slovensku je to napr. Kynologická revue alebo Poľovníctvo a rybárstvo a mesiac po zverejnení, pokiaľ nebola vznesená námietka proti vydaniu duplikátu, plemenná kniha vydá duplikát preukazu o pôvode. Keď je preukaz o pôvode zničený, je možné vystaviť opis, avšak po dodaní zvyškov pôvodného PP.

Čo s rodokmeňom uhynutého alebo strateného jedinca, je častá otázka adresovaná na plemennú knihu. Ako to obsahuje aj upozornenie v PP (nájdeme ho pod kolónkou poznámky), majiteľ je povinný PP uhynutého alebo strateného psa vrátiť do 30 dní plemennej knihe.

Falšovanie preukazov, neoprávnené zápisy alebo zmeny v PP sa považuje za hrubé porušenie chovateľského a zápisného poriadku nielen národných zväzov, ale aj predpisov FCI.

„Rodokmeň uhynutého psa sa musí vrátiť na plemennú knihu.“

Na plemennej knihe máme celkom slušnú zbierku falošných preukazov o pôvode, ktoré neboli samozrejme zapísané do plemennej knihy. Niektoré by laik len ťažko rozoznal od pravých originálov, niektoré sú veľmi primitívne a je len ťažké uveriť, že niekto naletel podvodníkovi, ktorý mu predal psa „zaručene s rodokmeňom“.

Dobré rady

 • Zachádzajte s preukazom pôvodu svojho psa podobne ako so svojím občianskym preukazom.
 • Rodokmeň psíka odložíme na bezpečné miesto, predchádzame strate PP a snažíme sa ho zachovať čistý a nepoškodený.
 • Vydanie duplikátu je časovo náročné a spoplatnené.
 • Preukaz o pôvode musí byť podpísaný chovateľom a opečiatkovaný a podpísaný plemennou knihou.
 • Vo veterinárnych záznamoch by nemal chýbať dátum tetovania a pečiatka veterinárneho lekára, ktorý šteňa tetoval.
 • Pri zmenách majiteľa musí byť v rubrike zmeny majiteľa napísaný nový majiteľ a nemá chýbať podpis doterajšieho majiteľa alebo chovateľa.
 • Pri predaji psíka do zahraničia, musí chovateľ alebo majiteľ požiadať plemennú knihu o vydanie exportného preukazu o pôvode, ktorý obsahuje meno a adresu nadobúdateľa v zahraničí.
 • Takisto pri dovoze importovaného jedinca na Slovensko, pokiaľ chce majiteľ absolvovať so psom výstavy a skúšky a chce ho využiť v chove, musí predložiť originál exportného preukazu o pôvode spolu s potvrdením totožnosti od miestneho veterinára na zápis do plemennej knihy.

Dočítali ste poslednú časť seriálu Administratíva chovateľa. Veríme, že sme Vám pomohli odhaliť nejasnosti v tejto oblasti. Uvítame Vaše otázky či podnety.

Post source : Anna Cwieceková

Podobné príspevky

1 komentárov

Komentáre sú uzatvorené.