R

RHODESIAN RIDGEBACK
Spravuje chovateľský klub: Slovenský klub chovateľov ridgebackov
Revízia prekladu: 10/2016
Meno zasielateľa: Jana Bagarová