Štandardy plemien

Za štandardy plemien zodpovedá príslušný chovateľský klub. Prosím zasielajte nám aktuálne štandardy s týmito údajmi:

Plemeno:
Spravuje chovateľský klub:
Revidovaný dňa:
Meno zasielateľa (Akceptované iba povereným zástupcom klubu):

Štandard zasielajte vo formáte PDF.

K štandardom môžete zaslať tieto podklady :
– Oficiálny štandard schválený FCI (iba v slovenčine).
– Ďalší v prípade, ak existuje výklad štandardu (môže byť aj v cudzom jazyku).
– Možnosť uverejnenia 5 – tich fotografií.

Za aktuálnosť a správnosť zodpovedá klub, preto vás prosíme o uvádzanie mena zasielajúceho. Môže to byť iba zodpovedný člen klubu.


Hľadať plemeno podľa abecedy.


A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T V W X Y Z

FCI pre väčší prehľad v plemenách vytvorila, podobne ako iné kynologické organizácie, vlastné triedenie plemien do takzvaných skupín a sekcií:

Skupina 1: Salašné a pastierske psy (bez švajčiarskych salašných psov)
– Sekcia 1: Ovčiarske psy
– Sekcia 2: Pastierske psy (bez švajčiarskych salašných psov)
Skupina 2: Pinče, bradáče, molosoidné a švajčiarske salašné psy
– Sekcia 1: Pinče a bradáče
– Sekcia 2: Molosoidné psy
– Sekcia 3: Švajčiarske salašné psy
Skupina 3: Teriéry
– Sekcia 1: Vysokonohé a strednonohé teriéry
– Sekcia 2: Nízkonohé teriéry
– Sekcia 3: Teriéry typu bull
– Sekcia 4: Trpasličie (Toy) teriéry
Skupina 4: Jazvečíky
– Sekcia 1: Jazvečíky
Skupina 5: Špice a pôvodné plemená
– Sekcia 1: Severské saňové psy
– Sekcia 2: Severské poľovné psy
– Sekcia 3: Severské strážne a pastierske psy
– Sekcia 4: Európske špice
– Sekcia 5: Ázijské špice a príbuzné plemená
– Sekcia 6: Pratyp
– Sekcia 7: Pratyp – psy pre poľovné využitie
Skupina 6: Duriče, farbiare a príbuzné plemená
– Sekcia 1: Duriče
– Sekcia 2: Farbiare
– Sekcia 3: Príbuzné plemená
Skupina 7: Stavače
– Sekcia 1: Kontinentálne stavače
– Sekcia 2: Britské a írske stavače
Skupina 8: Retrívery, sliediče a vodné psy
– Sekcia 1: Retrívery
– Sekcia 2: Sliediče
– Sekcia 3: Vodné psy
Skupina 9: Spoločenské a sprievodné psy
– Sekcia 1: Bišony a podobné plemená
– Sekcia 2: Pudle
– Sekcia 3: Malé belgické plemená
– Sekcia 4: Naháče
– Sekcia 5: Tibetské plemená
– Sekcia 6: Anglické spoločenské španiele
– Sekcia 7: Japonský španiel a pekinéz
– Sekcia 8: Malé dogovité plemená
– Sekcia 9: Čivavy
– Sekcia 10: Kontinentálne trpasličie španiele
– Sekcia 11: Kromforlender
Skupina 10: Chrty
– Sekcia 1: Dlhosrsté chrty
– Sekcia 2: Drsnosrsté chrty
– Sekcia 3: Krátkosrsté chrty
FCI Neuznané plemená