Kynologický anglicko-slovenský slovníček

Prichádzame na pomoc začínajúcim vystavovateľom, ktorí sa môžu v zahraničí stretnúť na výstave s posudkom svojho psíka v angličtine. Obrázok je z oficiálnej Facebook stránky FCI. Slovníček pre vás zostavila a postupne dopĺňa Mgr. Viera Staviarska.  Conformation – celkový vzhľad a stavba daná fyzickým vývojom ako jednotlivých častí tela jedinca, tak aj proporciami medzi nimi a celkovou […]