S

SHAR-PEI
Spravuje chovateľský klub: Shar-pei klub Slovensko
Revízia prekladu: 14.2.2016
Meno zasielateľa: Mgr. Viera Staviarska