Flat Coated Retriever

Wavy-Coated retriever bol v čase najväčších zmien 19. storočia najobľúbenejším psom medzi poľovníkmi. Bol to robustný energetický pes, so širokou hlavou a s výrazným stopom, ktorý mal bohatú zvlnenú srsť. Tieto znaky zdedil po psoch St. John´s, ktoré ale nesplňovali  potreby nového pomocníka v poľovných revíroch. Cieľom bolo vyšľachtiť psa podobného Wavy-Coated retrieverovi, ale ľahšieho, atletickejšieho, s jemnejšou hlavou a srsťou, ktorá […]