Spisovne po slovensky

Autor: Alica Freyer Kynológia je kozmopolitná. Dnes už nie je problém vycestovať do zahraničia na výstavu, súťaž, za krycím psom, alebo kúpou šteniatka. Milovníci psov sa radi stretávajú, vymieňajú si názory. Je prirodzené, že sa nám takto zmiešavajú aj pojmy a my nevdojak začneme používať tie, ktoré nie sú úplne spisovné. Pani Alica Freyer v spolupráci s JAZYKOVEDNÝM […]

Kynologický anglicko-slovenský slovníček

Prichádzame na pomoc začínajúcim vystavovateľom, ktorí sa môžu v zahraničí stretnúť na výstave s posudkom svojho psíka v angličtine. Obrázok je z oficiálnej Facebook stránky FCI. Slovníček pre vás zostavila a postupne dopĺňa Mgr. Viera Staviarska.  Conformation – celkový vzhľad a stavba daná fyzickým vývojom ako jednotlivých častí tela jedinca, tak aj proporciami medzi nimi a celkovou […]