J

JAZVEČÍK
Spravuje chovateľský klub: Klub chovateľov jazvečíkov
Revízia prekladu: 14.2.2016
Meno zasielateľa: MVDr. Vladimír Piskay