Poradca chovu

Autor: Anna Cwieceková CHS Tavari Chovateľský a zápisný poriadok hovorí: Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho istého plemena zabezpečuje odchov zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva. Spôsob chovu pre jednotlivé plemená si určujú kluby. Môže byť riadený, evidovaný alebo voľný. Zodpovieme si na otázku, kto zabezpečuje túto cieľavedomú plemenitbu, aby sa v oblasti chovu psov […]