Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc

Genetika
Ing. Jozef Jursa, CSc

Príbuzenská plemenitba II.

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc V predchádzajúcom článku sme si načrtli teoretickú oblasť príbuzenskej plemenitby. V tomto čísle by sme si prakticky vysvetlili ako vyjadriť stupeň príbuznosti medzi

Čítať viac »
Genetika
Ing. Jozef Jursa, CSc

Príbuzenská plemenitba I.

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc Pod plemenitbou rozumieme zámerné rozmnožovanie zvierat s cieľom maximálne využiť najlepšie genotypy a dosiahnuť zlepšenie morfologických, fyziologických ale aj psychických vlastností ďalšej

Čítať viac »
Genetika
Ing. Jozef Jursa, CSc

Genetika a chov psov

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc Chov zvierat je jedna z prvých uvedomelých činností človeka, ktorá výrazne ovplyvnila jeho vývoj. Ak sa prejdeme po histórii ľudstva, človek

Čítať viac »

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá