Šeltia

Šeltia (Shetlandský ovčiak) predpokladá sa, že Shetlandy sú jeho domovinou, kam sa dostali s nórskymi prisťahovalcami psy typu špica  a malé pracovné psy z Islandu a Grónska. V každom ohľade bol potrebný malý, ale odolný, nenáročný pracujúci pes pri stádach shetlandských oviec. So škótskymi obchodníkmi s koňmi sa dostali do Anglicka, kde boli na zlepšenie typu použité dlhosrsté kólie, na zlepšenie kvality […]

Príbuzenská plemenitba II.

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc V predchádzajúcom článku sme si načrtli teoretickú oblasť príbuzenskej plemenitby. V tomto čísle by sme si prakticky vysvetlili ako vyjadriť stupeň príbuznosti medzi dvomi jedincami resp. stupeň zvýšenia homozygotnosti vznikajúceho inbredného jedinca v porovnaní s rodičmi. Ako vyjadrujeme stupeň príbuzenskej plemenitby? Stupeň príbuzenskej plemenitby vyjadrujeme podľa zásady, že jedince sú príbuzné v priamej línii. Ak hodnotíme […]

Čierny ruský teriér

Vyšľachtením tohto plemena bola poverená v Rusku – Centrálna škola služobnej kynológie a šľachtiteľská stanica „Červená hviezda“ neďaleko Moskvy, pod vedením generálplukovníka Medvedeva a profesora biológie Ilina. Krajina pôvodu: Rusko Pôvodné použitie Po druhej svetovej vojne bol Sovietsky zväz značne zničený po priemyselnej, ako i hospodárskej stránke a pred spoločnosťou stála neľahká úloha a to obnova […]

Základné pojmy a Zásady prenosu dedičných informácií medzi generáciami

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc V predchádzajúcej časti (1) o genetike som uviedol niekoľko základných informácii o chove a pojmoch, ako je dedičnosť a premenlivosť. Teraz by som sa viac venoval  niekoľkým ďalších základným informáciam a pojmom, s ktorými sa stretávame pri vysvetľovaní procesov dedičnosti. Gén – vloha Je jednotkou genetickej informácie zodpovedajúcej za špecifickú funkciu resp. vlastnosť. Má schopnosť autoreprodukcie, pri […]

Španielsky vodný pes

Prastaré plemeno z Pyrenejského polostrova, znovuobjavené v 80.rokoch 19.storočia v španielskej provincii Ubrique. Najhustejšia populácia je v Andalúzii, kde ho používajú ako strážneho psa a kde je od dávnych čias známy pod menom turecký pes. Jeho vlastnosti, zvlášť osrstenie, sú prispôsobené striedaniu vlhkosti a sucha močaristého regiónu, čo ho robí mimoriadne vhodným strážcom a pomocníkom […]