DNA profil

článok DNA profil

Spracovala RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD V súčasnosti je každý chovateľ i majiteľ krycieho psa zo všetkých strán bombardovaný neustále pribúdajúcimi ponukami na genetické testovanie. Mnohí sú zmätení.Skutočne máme testovať svojich psov všetkými dostupnými testami, alebo je to len dobrý marketing a reklama laboratórií pre dosiahnutie čo najväčšieho zisku? Vieme výsledky testov aj reálne využiť v […]

BAER test

BAER test foto Larosa de Inca

BAER TEST – test na diagnostikovanie dedičnej hluchoty.Potrebujeme?Autor Mgr. Viera Staviarska, Predseda Klubu chovateľov argentínskej dogy a molossov Otázka sa týka BAER testu, ktorým sa diagnostikuje dedične získaná hluchota. Toto ochorenie je pomerne časté u bielo sfarbených plemien. Z nich sa najčastejšie stretávame s plemenami argentínska doga, bulterriér aj dalmatín.Chovateľské kluby zaujali svoje jasné stanoviská, ktoré […]

Vyšetrovať alebo nevyšetrovať sluch?

Je vyšetrenie BAER testom spoľahlivé? Autor MVDr. Andrej Broz Zvieracia klinika plus, Trnava Je potrebné sledovať postihnutie sluchu u plemena argentínska doga? Vrodená hluchota je geneticky podmienená. Ide o typ dedičnosti, na ktorom sa podieľa viacero faktorov a viacero génov, presný typ dedičnosti je stále predmetom výskumu a nie je úplne objasnený. Je však dokázané, že vrodená hluchota je […]

Niečo o výžive a kŕmení – 3.

Zvláštnosti tráviaceho traktu u psa Autorka MVDr. Karin Süvegová, PhD Pes patrí medzi mäsožravce, čo znamená, že dĺžka jeho tráviacej trubice je kratšia ako u bylinožravcov a všežravcov, je uspôsobená na trávenie potravy s vysokým obsahom bielkovín a nízkym obsahom vlákniny. Pre tento typ výživy je pes uspôsobený aj inak. Jeho chrup s malými rezákmi, silnými špiciakmi a radom postupne sa […]

Niečo o výžive a kŕmení – 2.

Niečo o výžive a kŕmení - 2.

Vitamíny a minerálne látky Autorka MVDr. Karin Süvegová, PhD. Organizmus potrebuje minerálne látky a vitamíny v malých množstvách, avšak sú nevyhnutnou súčasťou výživy. Každá z týchto látok, alebo prvkov, má v organizme nezastupiteľné funkcie. Ich nedostatok, ale niekedy i nadbytok, môže v organizme zapríčiniť vážne problémy. Keďže sa tieto látky často vzájomne ovplyvňujú, je dôležité nielen ich množstvo, ale […]

Niečo o výžive a kŕmení psov

Živiny a energia Autorka MVDr. Karin Süvegová, PhD. Správnym kŕmením psíkovi umožňujeme, aby  uplatnil všetok svoj genetický potenciál. To, čo mu ponúkame v miske, ovplyvní jeho rast, vývoj, zdravie, vzhľad, výkonnosť, schopnosť rozmnožovať sa, dlhovekosť, no v neposlednej rade jeho spokojnosť a kvalitu života. Správna výživa – to znamená zabezpečiť psíkovi potravu s primeraným obsahom živín a […]

Príbuzenská plemenitba II.

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc V predchádzajúcom článku sme si načrtli teoretickú oblasť príbuzenskej plemenitby. V tomto čísle by sme si prakticky vysvetlili ako vyjadriť stupeň príbuznosti medzi dvomi jedincami resp. stupeň zvýšenia homozygotnosti vznikajúceho inbredného jedinca v porovnaní s rodičmi. Ako vyjadrujeme stupeň príbuzenskej plemenitby? Stupeň príbuzenskej plemenitby vyjadrujeme podľa zásady, že jedince sú príbuzné v priamej línii. Ak hodnotíme […]

Základné pojmy a Zásady prenosu dedičných informácií medzi generáciami

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc V predchádzajúcej časti (1) o genetike som uviedol niekoľko základných informácii o chove a pojmoch, ako je dedičnosť a premenlivosť. Teraz by som sa viac venoval  niekoľkým ďalších základným informáciam a pojmom, s ktorými sa stretávame pri vysvetľovaní procesov dedičnosti. Gén – vloha Je jednotkou genetickej informácie zodpovedajúcej za špecifickú funkciu resp. vlastnosť. Má schopnosť autoreprodukcie, pri […]

Príbuzenská plemenitba I.

Autor: Ing. Jozef Jursa, CSc Pod plemenitbou rozumieme zámerné rozmnožovanie zvierat s cieľom maximálne využiť najlepšie genotypy a dosiahnuť zlepšenie morfologických, fyziologických ale aj psychických vlastností ďalšej generácie. Ak si túto poučku premietneme do zrozumiteľnejšej „psíčkarskej“ terminológie, rozumieme pod ňou zámerný výber jedincov na vzájomné spárenie pričom naším cieľom je v čo najvyššej miere zlepšiť exteriér potomstva vzniknutého […]